Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-05-21 21:08:06

YEO Teknoloji, kar dağıtmama kararı aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre şirketimiz 424.780.555 TL, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 145.107.215 TL kar etmiş olup, şirketimizin yatırımları ve büyüme planları dikkate alınarak, sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması, dağıtılabilir dönem karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 Kongrem Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.