Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-04-20 19:14:22

İhlas Haber Ajansı'nda yönetim kurulu üyesi değişikliği

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim Kurulu Üyesi Ukaşe Gümüşer'in görevinden ayrılması nedeniyle, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ilk genel kurulun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Bülent Gençay'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, Hamit Arvas'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdür, Bülent Gençay'ın Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmasına, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bülent Gençay'a şirketimizin müştereken imzaya yetkili diğer yönetim kurulu üyeleriyle müşterek imza yetkisi verilmesine, şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına, söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.'' ifadesi aktarıldı.

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 Kongrem Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.