Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-06-12 10:00:11

BOUNDijital Liderleri Programı, akademi dünyası ile kamu temsilcilerini buluşturdu

Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen BOUNDijital Liderleri Programı'nın ikincisi “Dijital Ekonomide Öncül Düzenlemeler” temasıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşti. Kamu-akademi iş birliğini merkeze alan BOUNDijital Liderleri programı, ülkemizde dinamik, çok paydaşlı, entelektüel etkileşimi ve paylaşımı yüksek bir dijital ekonomi ekosisteminin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu yöneticileri ve uzmanlarının ağırlandığı programda, Avrupa Uluslararası Politik Ekonomi Merkezi (ECIPE) Direktörü Matthias Bauer, Uluslararası Hukuk ve Ekonomi Merkezi'nde Kıdemli Rekabet Politikası Uzmanı Lazar Radic ve Türkiye Bilişim Vakfı Kurucusu Faruk Eczacıbaşı konuk konuşmacı olarak yer aldı.
 
İki gün süren programda çalıştay, paneller ve konuk konuşmacılar ile dijital ekonomide öncül ve ardıl düzenlemelerin rekabetçiliğe, etkin piyasa işleyişine, tüketici refahına ve inovasyon ortamına olan etkileri tartışıldı. Vaka çalışmalarının yapıldığı programda katılımcılar hem küresel hem de ülkemizdeki dijital ekonomi gündemindeki konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
 
“Öncül ve ardıl düzenlemelerin inovasyon ve rekabetçilik üzerindeki etkilerini değerlendirdik”

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabetçilik Odaklı Kalkınma Çalışmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu programın amaç ve çıktılarını şu şekilde ifade etti: “BOUNDijital, dijital ekonomi alanında kamu ve akademi arasındaki etkileşimi güçlendiren örnek bir platform. Bu sene BOUNDijital Liderleri Programı çerçevesinde ağırladığımız kamu kurumlarından katılımcılarla öncül ve ardıl düzenlemelerin inovasyon ve rekabetçilik üzerindeki etkilerini değerlendirme fırsatımız oldu. Teknolojinin hızla geliştiği ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanını etkilediği günümüzde, doğru kamu politikalarının ve regülasyonların belirlenmesi ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması açısından büyük önem taşıyor. Biz de BOUNDijital olarak bu yöndeki çabalara katkı sağladığımız için mutluluk duyuyoruz. Değerli katılımları için tüm paydaşlarımıza, destekleri için de Amazon Türkiye'ye teşekkür ediyorum.”
 
“İnovasyonun çıkış noktası bizim için öncelikle farklı fikirlerin tartışıldığı ortamlardır”

BOUNDijital platformunun ülkemizde kamu politikalarının yapım süreçlerine katkı sunmayı hedefleyen bir inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Amazon Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Erhun Baş ise Amazon Türkiye'nin kurumsal diyalog, etkileşim ve iş birliğine verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: “İnovasyon Amazon'un DNA'sında ve iş modelinin temelinde yer alan bir kavram. İnovasyon genelde teknolojik bir ürün ya da hizmet ifade eden bir sonuç olarak algılansa da aslında bir süreci, bir kültürü ifade ediyor. İnovasyonun çıkış noktası bizim için öncelikle farklı fikirlerin tartışıldığı ortamlar, diyalog ve iş birliği. Bu kavramlar ortak eylem ve sorumlu değişim yaratmak için olmazsa olmaz. BOUNDijital platformunu Türkiye'de dijital ekonomi çevresindeki politika yapım süreçlerinin ilgili paydaşlarca tartışılması için değerli bir ‘inovasyon' ya da ‘fikri kuluçka merkezi' olarak görüyoruz. Kamu, akademi ve özel sektör arası diyaloğu, entelektüel iş birliğini ve paylaşım ekosistemini geliştirmeye katkı sunmak için Amazon Türkiye olarak bu platformun destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz.”     
 
“Geleceğe yönelik yeni bir bakış açısı benimsemeyi teşvik etmeliyiz”

Programa konuşmacı olarak katılan Türkiye Bilişim Vakfı Kurucusu Faruk Eczacıbaşı da; “Kırılım çağında, teknolojik, ekonomik, jeopolitik, sosyal ve çevresel anlamda zemin sarsılıyor. Bu dönemde mevcut düşünce kalıplarını sorgulamayı ve geleceğe yönelik yeni bir bakış açısı benimsemeyi teşvik etmeliyiz. BOUNDijital Platformunun bu çerçevede kurulmuş olan disiplinler arası ve çok paydaşlı bir buluşma noktası olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.
 
BOUNDijital Liderleri programı her yıl farklı kamu kurumlarından yetkilileri bir araya getirerek, inovasyon ortamının gelişiminde önemli rol oynayan küresel trendler ve politika yapım süreçleri hakkında kurumlar arasındaki bilgi paylaşımını ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

 

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 Kongrem Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.